Temperaturlogger

Visa mer produktinfo

Visar alla 17 resultat

Temperaturlogger för mätning av temperatur och fukt med en hög mätnoggrannhet. De olika produkterna har många användningsområden, allt från mätning av inneklimat till transport och produktion. Logger för temperatur och fukt har antingen en inbyggd givare eller en extern givare.

A... läs mer

Temperaturlogger för mätning av temperatur och fukt med en hög mätnoggrannhet. De olika produkterna har många användningsområden, allt från mätning av inneklimat till transport och produktion. Logger för temperatur och fukt har antingen en inbyggd givare eller en extern givare.

Att hålla koll på temperaturen och fukt är viktigt för känsliga miljöer. Därför är just temperaturloggar extra användningsbara då termometern är kombinerad med ett minne som lagrar data för att sedan kunna se utvecklingen av temperatur och fukt i ett visst område. På så sätt kan data enkelt analyseras för att sedan förbättra temperatur- och fukt klimatet i den utvalda miljön. Logger för temperatur kommer till nytta i antingen förebyggande syfte för att se så att rätt temperatur är uppnådd innan användning eller för att upprätthålla korrekt temperatur i angivet område.

Temperatur visar på hur stor inre energi ett ämne har som avgör hur kallt eller varmt det är. Ett mått på hur snabbt molekylerna rör på sig, ju fortare desto högre temperatur.

För att se mer specifikt om fuktlogger, klicka här. Temperaturlogger mäter temperatur och fukt under en längre tid, se temperaturmätare om du vill mäta under en kortare period. Swema erbjuder även loggverktyg för olika typer av syften, se logger.

Rotronic TL-1D

Temperaturlogger
Temperatur
-30...70°C

±0,3 °C
Kalibreringscert
Fri programvara

Artikelnr. 859242
864 kr exkl. moms

Rotronic HL-1D

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-30...70 °C

±2 %RF / ±0,3 °C

Daggpunktsberäkning

Kalibreringscert
Fri programvara

Artikelnr. 859241
1 620 kr exkl. moms

Rotronic BL-1D

Fukt-, temperatur-, lufttrycks-, daggpunktslogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-30...70 °C
Barometer
300...1100 hPa

Daggpunktsberäkning

Kalibreringscertifikat
Fri programvara

Artikelnr. 859247
1 884 kr exkl. moms

Rotronic TL-CC1-10

Temperaturlogger 10 st "Cold Chain"
Temperatur
-30...+70 °C

±0,5 °C
Engångs
Transporter
”Cold Chain”

Artikelnr. 859246
3 108 kr exkl. moms

Rotronic HL-20D

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
0...50 °C

±0,8 %RF / ±0,3 °C

Daggpunktsberäkning
Kalibreringscert
Fri programvara

Artikelnr. 859232
5 160 kr exkl. moms

LogSo AT USB

Temperaturlogger
Temperatur
-35...+70°C

±0,5°C
5.300 mätvärden
Kalibreringscert.
rumstemp

Artikelnr. 583210
1 836 kr exkl. moms

LogSo ET USB

Temperaturlogger med trådgivare
Temperatur
-35...+140°C

1m kabelgivare
±0,5°C
5.300 mätvärden
Kalibreringscert.
rumstemp

Artikelnr. 583200
2 226 kr exkl. moms

LogSo Combi Plus USB

Datalogger för utbytbara givare
0-10 V
0-20 mA

-35…+70…140°C
koldioxid, ljud
0-10V/0-20mA
21000 mätvärden

Artikelnr. 583215
3 895 kr exkl. moms

TC 319

Termoelementlogger, med 4 kanaler
Temperatur
-200...+1370 °C (mätområde instrument)

4 kanaler
-50…+200°C
trådgivare
-200…+1370°C
ingång
±0,1% ±0,7°C
instrument
16.000 mätvärden

Artikelnr. 588203
2 300 kr exkl. moms

Rotronic HP31

Fukt & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-10...60 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

±2 %RF / ±0,3 °C
Minne/loggning
Fast givare

Artikelnr. 859023
4 623 kr exkl. moms

Rotronic HP32

Fukt- & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...200 °C
Mätområde
beroende på givare

±0,8 %RF / ±0,1 °C
Fukt- & temperaturmätning i material, konstruktioner och i luft.

Minne/loggning
Utbytbar givare, välj givare.

Artikelnr. 859011
5 496 kr exkl. moms

Rotronic HP32-S-SET

Fukt & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-50...+100 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

±0,8 %RF / ±0,1 °C
Minne/loggning
Utbytbar givare

Artikelnr. 859017
7 980 kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms

Swema 3000

Instrument och logger med externa givare
Temperatur Pt 100
-200...850 °C
Temperatur Ni 100
-40 - 200 °C
se givare

Instrument
Externa givare:
Differenstryck
Luftflöde/hastighet
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 764200
kr exkl. moms

Mappning

Temperatur- och luftfuktighetsmappning

Mappning
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 859 Map
kr exkl. moms

Temperatur inom Läkemedelsindustrin

Förordningar
Kvalitet
GxP
FDA
GAMP5

Artikelnr. 859 T
kr exkl. moms