Koldioxidmätare

Visa mer produktinfo

Visar alla 7 resultat

Koldioxidmätare, benämns även CO2-mätare eller koldioxidinstrument som säljs av Swema. Många av instrumenten används även som koldioxidlogger. Koldioxidmätare mäter koldioxidnivån som... läs mer

Koldioxidmätare, benämns även CO2-mätare eller koldioxidinstrument som säljs av Swema. Många av instrumenten används även som koldioxidlogger. Koldioxidmätare mäter koldioxidnivån som visar hur bra luftväxlingen och ventilationen fungerar.

Koldioxid (CO2) är en normalt osynlig och luktfri gas som uppkommer vid förbränning av material innehållande kolföreningar, tex i oss människor eller i bilmotorer.
Hög andel av CO2 i luften påverkar människor negativt med sämre kognitiv förmåga och även sämre sömn. I ett rum med hög koldioxidhalt kan man uppleva luften som tung. Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 16 § Luftkvalité anger att på arbetsplatser ska man eftersträva en koldioxidhalt under 1000 ppm (parts per million). Så ett värde över detta tyder på att man bör förbättra ventilationen. Förutom att mäta CO2 i ppm kan det även mätas i volymprocent.

Väl ventilerade lokaler har en halt på ca 600 – 800 ppm, och utomhus kan den vara ungefär 400 ppm. Under 200 ppm får växter problem att leva eftersom de tar upp koldioxiden och växer till med kolet i koldioxiden.
Utandningsluften har ca 4% koldioxid. Stor fara för människor uppstår vid koncentration i inandningsluften på över 50 000 ppm – 5%, vilken kan leda till medvetslöshet, högre halt kan leda till kvävning. Koldioxid är tyngre än luft och ökar därmed kvävningsrisken vid medvetslöshet. I höga koncentrationer bildar koldioxiden kolsyra i munnens slemhinna och det smakar då surt och sticker i näsan.
Eftersom vi normalt inte märker när koldioxidhalten sakta stiger i ett rum kan det vara bra att hålla koll på koncentrationen med en koldioxidmätare. Kolsyreis, läckande kolsyretuber, som egentligen innehåller trycksatt koldioxid samt jäsningsprocesser kan skapa högre halter. Arbetsmiljöverkets AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden anger i tabell: 5000 ppm (0,5%) som hygieniskt gränsvärde, vilket är ett genomsnittsvärde som inte får vara högre under arbetsdagen (8 timmar).
10000 ppm (1%) anges som korttidsvärde.

Koldioxidmätare kan använda sig av infrarött ljus. Detta eftersom bindningarna i CO2-molekylen absorberar infrarött ljus. Koldioxidmätaren eller en logger placerar man i andningshöjd, men inte för nära någon som andas luften. Rummet bör vid mätningen ha stängda dörrar och fönster.

Vissa instrument och logger kan mäta kolmonoxid. Kolmonoxid, CO, är en giftig gas som bildas vid ofullständig förbränning, tex i en kall gammal bensinmotor. Därför är det viktigt att ventilera ett garage.

Rotronic CP11

Koldioxid-, fukt-, temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Artikelnr. 859110
4 740 kr exkl. moms

Rotronic CL11

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859108
5 540 kr exkl. moms

Rotronic CO2-display

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

18 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859112
6 760 kr exkl. moms

SwemaCO2

Koldioxidinstrument med pump
CO2
0...5000 ppm
indikering
5000...ca 11000 ppm
Vid 11000 ppm växlar displayen mellan "1100" och "*10")

Koldioxid
Exakt och snabb
Suger med slang

Artikelnr. 770100
9 900 kr exkl. moms
Kampanj

CDL 210

Koldioxidlogger med fukt och temperatur
CO2
0...2000ppm
Luftfuktighet
5-95 %RF
Temperatur
-10...+60 °C

±50ppm ±5%
16000 mätvärden

Bordsplacerad
230V adapter

Artikelnr. 571255
2 090 kr exkl. moms

CM 220

Kolmonoxidmätare
CO
0 - 999 ppm

Handhållet

Batteridrift

Artikelnr. 571253
1 894 kr exkl. moms
Kampanj

KM 410

Kolmonoxidlogger
CO
0...1000 ppm
CO2
0...5000 ppm
Luftfuktighet
0,1...99,95 %RF

Handhållet

Batteridrift

Artikelnr. 571254
5 283 kr exkl. moms