Koldioxidmätare

Visa mer produktinfo

Visar alla 8 resultat

Koldioxidmätare, eller CO2-mätare, koldioxidinstrument från Swema. Koldioxidmätare mäter koldioxidnivån som visar hur bra luftväxlingen och ventilationen fungerar. Swema för även koldioxidlogger.

Koldioxid (CO2) är en normalt osynlig och luktfri gas, men i högre koncentrationer har den en skarp lukt. Den kan då också ge en sur smak i munnen.

Hög andel av CO2 i luften påverkar människor negativt med sämre kognitiv förmåga och även sämre sömn. I ett rum med hög koldioxidhalt kan man uppleva luften som tung. Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 16 § Luftkvalité anger att på arbetsplatser ska man eftersträva en koldioxidhalt under 1000 ppm (parts per million). Så ett värde över detta tyder på att man bör förbättra ventiltionen. Förutom att mäta CO2 i ppm kan det även mätas i volymprocent.

Väl ventilerade lokaler har en halt på ca 600 – 800 ppm, och utomhus kan den vara ungefär 400 ppm. Under 200 ppm får växter problem att leva. Stor fara för människor uppstår vid koncentrationer över 50 000 ppm, då den kan vara dödlig. Eftersom vi inte märker när koldioxidhalten sakta stiger i ett rum kan det vara bra att hålla koll på koncentrationen med en koldioxidmätare.

Koldioxidmätare kan använda sig av infrarött ljus. Detta eftersom bindningarna i CO2-molekylen absorberar infrarött ljus. Koldioxidmätaren eller en logger placerar man i andningshöjd, men inte för nära någon som andas luften. Rummet bör vid mätningen ha stängda dörrar och fönster.

SwemaCO2

Koldioxidinstrument med pump
CO2
0...5000 ppm
indikering
5000...ca 11000 ppm
Vid 11000 ppm växlar displayen mellan "1100" och "*10")

Koldioxid
Exakt och snabb
Suger med slang

Artikelnr. 770100
9 900 kr exkl. moms

CDL 210

Koldioxidlogger med fukt och temperatur
CO2
0...2000ppm
Luftfuktighet
5-95 %RF
Temperatur
-10...+60 °C

±50ppm ±5%
16000 mätvärden

Bordsplacerad
230V adapter

Artikelnr. 571255
2 090 kr exkl. moms

Airtest 4

Koldioxidmätare
CO2
0... 3000ppm

±50ppm ±3,7%

Väggmontage
230V adapter

Artikelnr. 570155
2 750 kr exkl. moms

Rotronic CP11

Koldioxid-, fukt-, temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Handhållen
Batteridrift

Artikelnr. 859110
4 020 kr exkl. moms

Rotronic CL11

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859108
4 695 kr exkl. moms

Rotronic CO2-display

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

18 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859112
5 200 kr exkl. moms

CM 220

Kolmonoxidmätare
CO
0 - 999 ppm

Handhållet

Batteridrift

Artikelnr. 571253
2 049 kr exkl. moms

KM410

Kolmonoxidlogger
CO
0...1000ppm
CO2
0...5000ppm
Luftfuktighet
0,1...99,95 %RF

Handhållet

Batteridrift

Artikelnr. 571254
4 668 kr exkl. moms