Temperaturmätare

Visa mer produktinfo

Visar alla 17 resultat

Temperaturmätare för vätska, luft eller material, med platina-givare (pt100-givare) eller termoelement som antingen är fast eller lös.

Ett termoelement är uppbyggt utav en sluten krets bestående av två olika sammanfogade metalltrådar. Det bildas en emk (elektriskmotorisk spänning... läs mer

Temperaturmätare för vätska, luft eller material, med platina-givare (pt100-givare) eller termoelement som antingen är fast eller lös.

Ett termoelement är uppbyggt utav en sluten krets bestående av två olika sammanfogade metalltrådar. Det bildas en emk (elektriskmotorisk spänning) i sammanfogningspunkterna och emk:en är temperaturskillnaden mellan de två punkterna. Termoelement typ K är den vanligaste typen av termoelement och K:et står för materialkombinationen. När givaren har bra kontakt och inte leder bort värme blir resultatet som bäst. Med rätt givare uppnår din mätare önskad noggrannhet. En pt100- givare har en ännu högre precision för linjaritet och stabilitet än vad ett termoelement har. Därför rekommenderar vi pt100 givare vid krav på hög noggrannhet. Vi på Swema hjälper dig att välja rätt temperaturmätare och givare.

Temperaturen i ett visst område kan vara avgörande för områdets syfte och därför är det centralt med en upprätthållning av korrekt temperatur. Med hjälp av nedanstående mätinstrument kan temperaturen mätas. Med informationen från mätdatan kan områdets miljö eventuellt förändras för att kunna bevara önskad temperatur.

Utöver temperaturinstrument med fast eller lös givare erbjuder även Swema både värmekameror och IR termometrar. Produkterna beskrivna på den här sidan är optimala för kortare mätintervaller och Swema rekommenderar därför temperaturlogger för mätningar under en längre tid.

SwemaTemp 21

Temperaturmätare
Temperatur
-50...850°C
Mätoäkerhet
Temperatur
±0,15% avläst värde, lägst ±0,3°C, exklusive givare

Temperatur-
instrument
-50…850°C
±0,3…°C

Pt-100 givare
Ni-100 givare

Artikelnr. 770270
3 450 kr exkl. moms
Ny

SwemaTemp 22

Pt/Ni100, typ K
Temperatur Pt100
-50...850°C
Temperatur Ni 100
-60...250°C
Termoelement typ K
-270...1370°C

Temperaturinstrument
-50…850°C
±0,3…°C

Pt-100 givare
Ni-100 givare

Artikelnr. 770560764710
4 186 kr exkl. moms
Ny

SwemaTemp 22, T14, Termoelement, väska

Temperaturmätare, paket
Temperatur
-50...850°C

Temperaturinstrument

-50…850°C ±0,3…°C
Pt-100 givare
Ni-100 givare
Termoelement

Artikelnr. 770560764710765250767190
6 306 kr exkl. moms

SwemaTemp 21 pappersindustri

Temperaturmätare för torkcylindrar
Temperatur
0...200°C med SWT 316

Temperatur-
instrument
för torkcylinder
0…200°C
±2°C
med SWT 316

Artikelnr. 770270770280
kr exkl. moms

Operativ temperatur

Operativ temperatur

Operativ
temperatur
är en viktning
av svart glob
temperatur och
lufttemperatur.

Artikelnr. Operative temperature
kr exkl. moms

ThermaPen 3 luft

Temperaturmätare
Temperatur
-49,9...299,9°C
Upplösning
0,1°C

Temperatur-
mätare luft
-50…199°C
±0,4°C
Ficktermometer
Vikbar givare

Artikelnr. 442129
715 kr exkl. moms

ThermaPen 3 instick vätska

Temperaturmätare
Temperatur
-49,9...299,9°C
Upplösning
0,1°C

Temperatur-
mätare
instick/vätska
-50…199°C
±0,4°C
Ficktermometer
Vikbar givare

Artikelnr. 442128
675 kr exkl. moms

ThermaPen IR-termometer

Temperaturmätare för yta, vätska och material
Temperatur IR
-49,9...349,9 °C
Temperatur instick
-49,9...299,9 °C

Yttemperatur
-49,9…299,9 °C
±1…2°C / ±2%
instick/vätska
-49,9…349,9 °C
±0,4…1,0 °C

Artikelnr. 442133
850 kr exkl. moms

Kyl & frys-termometer

Med kalibreringscertifikat
Temperatur
-49,9...69,9°C

Frys-,
kyltermometer
-49,9…69,9°C
±1,0°C Kal.cert.
±0,3°C vid
ca -24, 24
och 67°C

Artikelnr. 442170
680 kr exkl. moms

TC 301

Termoelement Typ K temperaturmätare
Temperatur
-200...1370 °C

Temperatur-
mätare
-200…1370°C
±0,7…°C
Termoelement
typ K

Artikelnr. 588220
1 170 kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms

Swema 3000

Instrument och logger med externa givare
Temperatur Pt 100
-200...850 °C
Temperatur Ni 100
-40 - 200 °C
se givare

Instrument
Externa givare:
Differenstryck
Luftflöde/hastighet
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 764200
kr exkl. moms

Swema 3000 pappersindustri

Temperaturmätare mm
Temperatur
0...200°C med SWT 316

Temperatur-
instrument för
torkcylinder
0…200°C
±2°C
med SWT 316
Fuktmätare
Lufthastighet
Luftflöde

Artikelnr. Swema 3000 paper
kr exkl. moms

Neutral termisk miljö

enligt ISO 7730

Enligt ISO 7730,
finns det 3 sätt
att beskriva
gillande och
missnöje med
den termiska
miljön.

Artikelnr. ISO7730
kr exkl. moms

TempSo 3 IR-termometer

Yt-termometer
Temperatur
-32...530°C

Yttemperatur
-32…530°C
±1°C
Optik: 20:1

Artikelnr. 442161
1 764 kr exkl. moms

TempSo 4 IR-termometer

Yt-termometer med insticksgivare
Temperatur IR
-32...760°C
Termoelement typ K givaren -50....+750°C

Yttemperatur
-32…760°C
±1,0%
Optik: 40:1
Insticksgivare

Artikelnr. 442163
3 384 kr exkl. moms