Temperaturmätare

Visa mer produktinfo

Visar alla 16 resultat

Temperaturmätare med givare för vätska, luft eller material, med platina-givare (pt100-givare) eller termoelement. Vi på Swema hjälper dig att välja rätt temperaturmätare och givare. Bäst resultat uppnås när givaren har bra kontakt och inte leder bort värme. Med rätt givare uppnår din mätare önskad noggrannhet. Förutom temperaturinstrument med fast eller lös givare erbjuder Swema också både värmekamera, IR termometer. För långtidsmätningar används temperaturlogger.

SwemaTemp 21

Temperaturmätare
Temperatur
-50...850°C
Mätoäkerhet
Temperatur
±0,15% avläst värde, lägst ±0,3°C, exklusive givare

Temperatur-
instrument
-50…850°C
±0,3…°C

Pt-100 givare
Ni-100 givare

Artikelnr. 770270
3 450 kr exkl. moms
Ny

SwemaTemp 22

Pt/Ni100, typ K
Temperatur Pt100
-50...850°C
Temperatur Ni 100
-60...250°C
Termoelement typ K
-270...1370°C

Temperaturinstrument
-50…850°C
±0,3…°C

Pt-100 givare
Ni-100 givare

Artikelnr. 770560764710
4 186 kr exkl. moms
Kampanj
Ny

SwemaTemp 22, T14, Termoelement, väska

Temperaturmätare, paket
Temperatur
-50...850°C

Temperaturinstrument

-50…850°C ±0,3…°C
Pt-100 givare
Ni-100 givare
Termoelement

Artikelnr. 770560764710765250767190
5 570 kr exkl. moms

SwemaTemp 21 pappersindustri

Temperaturmätare för torkcylindrar
Temperatur
0...200°C med SWT 316

Temperatur-
instrument
för torkcylinder
0…200°C
±2°C
med SWT 316

Artikelnr. 770270770280
kr exkl. moms

ThermaPen 3 luft

Temperaturmätare
Temperatur
-49,9...299,9°C
Upplösning
0,1°C

Temperatur-
mätare luft
-50…199°C
±0,4°C
Ficktermometer
Vikbar givare

Artikelnr. 442129
715 kr exkl. moms

ThermaPen 3 instick vätska

Temperaturmätare
Temperatur
-49,9...299,9°C
Upplösning
0,1°C

Temperatur-
mätare
instick/vätska
-50…199°C
±0,4°C
Ficktermometer
Vikbar givare

Artikelnr. 442128
675 kr exkl. moms

ThermaPen IR-termometer

Temperaturmätare för yta, vätska och material
Temperatur IR
-49,9...349,9 °C
Temperatur instick
-49,9...299,9 °C

Yttemperatur
-49,9…299,9 °C
±1…2°C / ±2%
instick/vätska
-49,9…349,9 °C
±0,4…1,0 °C

Artikelnr. 442133
850 kr exkl. moms

TC 301

Termoelement Typ K temperaturmätare
Temperatur
-200...1370 °C

Temperatur-
mätare
-200…1370°C
±0,7…°C
Termoelement
typ K

Artikelnr. 588220
1 080 kr exkl. moms

Kyl-termometer

Kyl och Frys-termometer
Temperatur
-49,9...69,9°C

Frys-,
kyltermometer
-49,9…69,9°C
±1,0°C Kal.cert.
±0,3°C vid
ca -24, 24
och 67°C

Artikelnr. 442170
600 kr exkl. moms

Operativ temperatur

Operativ temperatur

Operativ
temperatur
är en viktning
av svart glob
temperatur och
lufttemperatur.

Artikelnr. Operative temperature
kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms

Swema 3000

Instrument och logger med externa givare
Temperatur Pt 100
-200...850 °C
Temperatur Ni 100
-40 - 200 °C
se givare

Instrument
Externa givare:
Differenstryck
Luftflöde/hastighet
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 764200
kr exkl. moms

Swema 3000 pappersindustri

Temperaturmätare mm
Temperatur
0...200°C med SWT 316

Temperatur-
instrument för
torkcylinder
0…200°C
±2°C
med SWT 316
Fuktmätare
Lufthastighet
Luftflöde

Artikelnr. Swema 3000 paper
kr exkl. moms

TempSo 3 IR-termometer

Yt-termometer
Temperatur
-32...530°C

Yttemperatur
-32…530°C
±1°C
Optik: 20:1

Artikelnr. 442161
1 350 kr exkl. moms

TempSo 4 IR-termometer

Yt-termometer med insticksgivare
Temperatur IR
-32...760°C
Termoelement typ K givaren -50....+750°C

Yttemperatur
-32…760°C
±1,0%
Optik: 40:1
Insticksgivare

Artikelnr. 442163
2 950 kr exkl. moms