Trycklogger

Visa mer produktinfo

Visar alla 3 resultat

Trycklogger för att med noggrannhet mäta ventilation. Produkter för allt mellan att mäta i inneklimat till övervakning av produktion och lagerhållning är tillgängliga. Loggningsfunktionen ger möjligheten till att se förändringar över tid. Trycklogger för flera olika faktorer så som ... läs mer

Trycklogger för att med noggrannhet mäta ventilation. Produkter för allt mellan att mäta i inneklimat till övervakning av produktion och lagerhållning är tillgängliga. Loggningsfunktionen ger möjligheten till att se förändringar över tid. Trycklogger för flera olika faktorer så som fukt, temperatur och daggpunkt finns tillgängliga på den här sidan.

Pascal (Pa) är enheten för tryck, enheten millibar är även relevant för tryckmätning, men då främst inom meterologin. Trycket på jorden beror på jordens gravitationskraft och trycket minskar med höjden relativt jordytan. Alltså så blir trycket desto lägre ju högre över jordytan man är.

Utöver trycklogger erbjuder Swema loggar för att mäta och samla data för andra variabler här.

Rotronic BL-1D

Fukt-, temperatur-, lufttrycks-, daggpunktslogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-30...70 °C
Barometer
300...1100 hPa

Daggpunktsberäkning

Kalibreringscertifikat
Fri programvara

Artikelnr. 859247
1 884 kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms