Koldioxidlogger

Visa mer produktinfo

Visar alla 6 resultat

Koldioxidlogger för att mäta halten koldioxid i valt område. Det finns ytterligare kombinerade funktioner för att mäta fukt och temperatur. Även logger för att mäta halten kolmonoxid. Med en koldioxidlogger blir mätdatan lagrad och på så sätt kan utvecklingen av koldioxidhalten bli an... läs mer

Koldioxidlogger för att mäta halten koldioxid i valt område. Det finns ytterligare kombinerade funktioner för att mäta fukt och temperatur. Även logger för att mäta halten kolmonoxid. Med en koldioxidlogger blir mätdatan lagrad och på så sätt kan utvecklingen av koldioxidhalten bli analyserad över en längre tid.

Mätning av koldioxid är central eftersom halten kan påvisa brister i bland annat ventilationsystem. Utöver mätning kan även möjliga svagheter bli upptäckta i tid med just en logger då datan blir sparad och därmed bli åtgärdade i tid. Mätningen av kolmonoxid i miljöer där ämnet blir exponerat är högst viktigt då koncentrationen kan orsaka hälsoproblem eller till och med vara livsavgörande.

Rotronic CP11

Koldioxid-, fukt-, temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Artikelnr. 859110
4 740 kr exkl. moms

Rotronic CL11

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859108
5 540 kr exkl. moms

Rotronic CO2-display

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

18 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859112
6 760 kr exkl. moms

SwemaCO2

Koldioxidinstrument med pump
CO2
0...5000 ppm
indikering
5000...ca 11000 ppm
Vid 11000 ppm växlar displayen mellan "1100" och "*10")

Koldioxid
Exakt och snabb
Suger med slang

Artikelnr. 770100
9 900 kr exkl. moms
Kampanj

CDL 210

Koldioxidlogger med fukt och temperatur
CO2
0...2000ppm
Luftfuktighet
5-95 %RF
Temperatur
-10...+60 °C

±50ppm ±5%
16000 mätvärden

Bordsplacerad
230V adapter

Artikelnr. 571255
2 090 kr exkl. moms
Kampanj

KM 410

Kolmonoxidlogger
CO
0...1000 ppm
CO2
0...5000 ppm
Luftfuktighet
0,1...99,95 %RF

Handhållet

Batteridrift

Artikelnr. 571254
5 283 kr exkl. moms