Vattenaktivitet

Visa mer produktinfo

Visar alla 5 resultat

Vattenaktivitet är ett mått på det fria vattnet i ett material, dvs det vatten som inte är kemiskt bundet. Det är en viktig parameter inom bland annat läkemedels- och livsmedelsindustrin för att säkerställa egenskaper och hållbarhet i produkter. Välj mätutrustning ur Rotronics kompletta program.

Det är viktigt att kunna fastställa att vattenaktiviteten i känsliga produkter eller material är på en sådan nivå att bakterier eller mögel inte kan växa. Fel värde kan förändra konsistensen eller bilda klumpar. Förväxla inte vattenaktivitet med vatteninnehåll (det kemiskt bundna vattnet) i materialet.

Mätinstrument för vattenaktivitet visar vattnets energitillstånd och specificerar förhållandet mellan trycket på vattenångan i produkten och mättnadstrycket hos rent vatten med samma temperatur. Enheten anges i 0 till 1 aw.

HygroClip2 HC2-P05

Fuktmätning i material, instick
Luftfuktighet
0…100 %RF
Temperatur
-40…85 °C
Vattenaktivitet
0...1 Aw

Insticksgivare

±1,5 %RF

±0,3 °C

±0,008 Aw

Artikelnr. 859004
10 596 kr exkl. moms

HygroClip2 HC2-HP28

Fuktmätning i material, instick
Luftfuktighet
0…100 %RF
Temperatur
-40…85 °C
Vattenaktivitet
0...1 Aw

Insticksgivare med handtag

±0,8 %RF

±0,1 °C

±0,008 Aw

Artikelnr. 859782
10 595 kr exkl. moms

HygroClip2 HC2-AW

Vattenaktivitet
Vattenaktivitet
0,00...1,00 Aw
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-40...85 °C

±0,008Aw
UART

Artikelnr. 859078
23 304 kr exkl. moms

HC2-AW-USB-SW-2

Vattenaktivitetsgivare USB
Vattenaktivitet
0,000...1,000 Aw
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-40...85 °C

USB till PC

Artikelnr. 859077
kr exkl. moms
Ny

Rotronic AwEasy

Vattenaktivitetsmätare Bluetooth
Vattenaktivitet
0,000...1,000 Aw
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
0...70 °C

Gratis mobilapp (iOS/Android)

Artikelnr. 859091
kr exkl. moms