PERSONDATAPOLICY

Ansvarig

Swema AB är ansvarig för de personuppgifter som Swema AB samlat in.
Kontakt: Pepparvägen 27, 123 56 Farsta. swema@swema.se, 08 940090.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för insamlingen av Persondata är för att kunna bokföra
ekonomiska transaktioner (löner, inköp och försäljning) och erbjuda garanti.
En annan rättslig grund är intresseavvägning:
Swema ABs intresseavvägning är att Swema ABs direktmarknadsföring väger tyngre
än eventuell negativ konsekvens av detta för person.
En annan intresseavvägning gäller för av Swema AB mottagen e-post: Söker man
jobb eller skriver något om sig själv eller annan till Swemas e-post så bedömer
Swema om det är sant och av intresse för Swema AB och och då behandlar vi det.
Det anses då vara av intresse för både Swema AB och för den som skickat det.
En tredje intresseavvägning är att de personer som Swema AB visar på bild skadas
mindre än Swema AB får nytta av detta. De har innan Swema använt bilden
tillfrågats om det är OK för Swema att använda bilden.

Persondata vi samlar / samlat in (uppgifter)

Person som handlat / kan handla – person hos företag / enskild person (kund):
Swema AB spar: Företag, namn på kontaktperson, telefonnummer, adress, e-postadress, yrkesroll, vilken typ av produkt som vi bedömer intresserar, hur produkten
ska användas. Kundens unika kunskap sparas ej. När och Vem från Swema pratat
med / mött kontaktpersonen. Vilka produkter och tjänster som köpts av kunden.

Leverantör / möjlig leverantör:
Swema AB samlar in och spar kunds kontaktuppgifter: personnamn, företag (som
kategoriseras till vilken del av Swema leverans kan ske), telefonnummer, adress, epost-adress, yrkesroll, vilken typ av produkt och tjänst som avses.

Möjlig anställd
Swema AB samlar in ansökningshandlingar.

E-Post
Swema AB har e-post-program med en in-, ut- och skickat ”korg”. Därmed samlar
Swema AB också in personuppgifter Swema AB får i e-post.

Bilder
Bilder på personer som använder mätutrustning samt bilder på egen personal.

Användande

Kund: Swema AB samlar in dessa uppgifter för att kunna leverera, fakturera, erbjuda
garanti och för att kunna erbjuda nya varor och tjänster. Om du inte vill ha ditt namn
som referens på en order eller offert så säg till. Swema spar dessa uppgifter tills vi
bedömer de inte längre aktuella.

Leverantör: Leverantörer bedöms med opersonliga kriterier så att vi ska kunna välja
rätt leverantör. Swema spar dessa uppgifter tills vi bedömer de inte längre aktuella.

Jobbansökan och personliga uppgifter i e-post: Jobbansökningar och annan
personlig e-post av Swema ABs intresse raderas ur e-post-programmet efter att den
flyttats till avsedd plats där de sparas i högst ett år efter aktuell fall anses utagerat. Vi
skickar ingen e-post av personlig karaktär till och från företagets internet-domän.
E-post som vi sänt eller fått i vår yrkesroll får sparas tills den Swema-anställde slutar.
Ingen ”social media” är kopplad till Swemas internet-domainer. Swema skickar,
förutom adressatens namn inte personliga uppgifter per e-post.

Bilder Swema AB visar på hemsida och broshyrer bilder på personer som använder
våra instrument och anställda som utför tjänst eller sitt jobb. Swema spar bilderna tills
vi bedömer de inte längre av nytta.

Registerutdrag

Du har rätt att få ut vilka uppgifter vi har om dig. Kontakta oss.

Rätta uppgifter

Swema AB är skyldig att rätta oriktiga uppgifter. Kontakta oss.

Ta bort dina uppgifter

Om inget rättsligt grund finns så tar vi bort dig ur vår data. Direktmarknadsföring till
personlig adress tar vi gärna bort om du inte vill ha det. Kontakta oss.

Dokumentnamn: Q Policy för Persondata
Framtaget av: VD
Gäller från: 20190417
Fastställt av: VD
Revision: 1.01