ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING

Uppvärmning: För uppvärmning av Swemahuset, varmvatten och fläktvärme använder Swema i det närmaste icke-fossil fjärrvärme, varav en restaurang tar 82 000 kWh, 28 % (2022). Ventilationsenergiåtervinningen fungerade dåligt 2018, 2021 och 2022. Huset har energirenoverats och energiförbrukningen för uppvärmning har minskat med 20% (33 % i bästa fall). Från 115 kWh/kvm till 95 kWh/kvm (77 i bästa fall) fjärrvärme per år.

El: Swema köper fossilfri el. På Swema hustak är 108 solpaneler installerade. Användningen av energi inkluderar hela husets ventilationen. Restaurangen använder 83 000 kWh, 50% (2022). Det kinesiska kontoret använder 1000 kWh per år.

Biogas, naturgas, bensin och el används för Swemas tre bilar, en elbil och två gasbilar. Bensin används i reserv för gasbilarna.