ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING

Uppvärmning: För uppvärmning av Swemahuset, varmvatten och fläktvärme använder Swema i det närmaste icke-fossilfylld fjärrvärme, varav en restaurang tar 78 000 kWh, 25 % (2021). Ventilationsenergiåtervinningen fungerade dåligt 2018 och 2021. Huset har energirenoverats och energiförbrukningen för uppvärmning har minskat med 20% (33 % i bästa fall). Från 115 kWh/kvm till 92kWh/kvm (77 i bästa fall) fjärrvärme per år.

El: Swema köper el från vatten-, vind- och solkraftverk. På Swema hustak är 108 solpaneler installerade. Användningen av energi inkluderar den övergripande ventilationen och blixten. Restaurangen använder 84 000 kWh, 50% (2021). Det kinesiska kontoret använder 1000 kWh per år.

Biogas, naturgas, bensin (reserv i Biogasbil) och el används för två gas- och en elbil. Swema har ingen dieselbil.