Fuktlogger

Visa mer produktinfo

Visar alla 12 resultat

Fuktlogger för relativ fukt, %RF. Rotronics loggar har marknadsledande specifikation och vissa har även har daggpunktsberäkning. De allra flesta loggermärken registrerar också lufttemperatur och kompenserar för denna. Mätdata loggas med inställbart intervall och sparas. Fuktloggern kopplas sedan till en PC och de loggade värdena presenteras i ett dataprogram. Swema för även mätinstrument för fuktmätning i luft och i material.

Kampanj

Rotronic HL-1D

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-30...70 °C

Hög noggrannhet

Daggpunktsberäkning

Kalibreringscert
Fri programvara
FDA21 CFR Part 11
GAMP 5

Artikelnr. 859241
1 169 kr exkl. moms

Rotronic HL-20D

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
0...50 °C

Mycket hög noggrannhet

Daggpunktsberäkning
Kalibreringscert
Fri programvara
FDA21 CFR Part 11
GAMP 5

Artikelnr. 859232
4 378 kr exkl. moms

LOG 32TH

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...99 %RF
Temperatur
-40...+70 °C

Daggpunktsberäkning
Stort minne
PDF-graf

Artikelnr. 583501
590 kr exkl. moms

LogSo RH USB

Fuktlogger
Fukt
10...95%RF

5.300 mätvärden

Artikelnr. 583205
2 115 kr exkl. moms

Rotronic CP11

Koldioxid-, fukt-, temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Handhållen
Batteridrift

Artikelnr. 859110
4 020 kr exkl. moms

Rotronic CL11

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859108
4 695 kr exkl. moms

Rotronic CO2-display

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

18 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859112
5 200 kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms

Rotronic BL-1D

Fukt-, temperatur-, lufttrycks-, daggpunktslogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-30...70 °C
Barometer
300...1100 hPa

Hög noggrannhet

Daggpunktsberäkning

Kalibreringscertifikat
Fri programvara
FDA21 CFR Part 11
GAMP 5

Artikelnr. 859247
1 595 kr exkl. moms

Swema 3000

Instrument och logger med externa givare
Temperatur Pt 100
-200...850 °C
Temperatur Ni 100
-40 - 200 °C
se givare

Instrument
Externa givare:
Differenstryck
Luftflöde/hastighet
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 764200
kr exkl. moms

Mappning

Temperatur- och luftfuktighetsmappning

Mappning
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 859 Map
kr exkl. moms