Fuktlogger

Visa mer produktinfo

Visar alla 15 resultat

Fuktlogger för relativ luftfuktighet, %RF. Rotronics loggrar har en marknadsledande specifikation. De registrerar också lufttemperatur och kompenserar för denna, samt vissa har även daggpunktsberäkning. Loggning av mätdata med ett inställbart intervall som sparas minnet. Efter loggning av ... läs mer

Fuktlogger för relativ luftfuktighet, %RF. Rotronics loggrar har en marknadsledande specifikation. De registrerar också lufttemperatur och kompenserar för denna, samt vissa har även daggpunktsberäkning. Loggning av mätdata med ett inställbart intervall som sparas minnet. Efter loggning av mätdata kan loggern kopplas till en PC och presenterade i ett dataprogram.

Den långsiktiga registreringen av fukt- och temperaturförhållanden är mycket viktig inom läkemedelsindustrin, produktionsprocesser, lagring, testanläggningar och många andra områden. När de har loggats kan temperatur- och luftfuktighetsdata utvärderas statistiskt. Detta ger värdefull information om förhållanden som kan påverka människor och produktkvalitet.

ROTRONIC dataloggrar uppfyller FDA-kraven i 21 CFR Part 11 och GAMP 5. De är extremt exakta och lätta att använda. Datan kan nås trådlöst, via ett nätverk eller direkt med programvaran HW4. Data kan sparas i manipuleringssäkert LOG-läge eller i Excel-filer. För ökad säkerhet övervakas uppmätta data från dataloggern och lagras redundant online på en server eller PC. Ett stort utbud av utbytbara prober möjliggör hög flexibilitet vid användning och enkelt underhåll av systemet. Långsiktig dataloggning av fukt- och temperaturförhållanden är mycket viktig i farmaceutiska produktionsprocesser, lagring, testanläggningar och många andra områden. När de har loggats kan temperatur- och luftfuktighetsdata utvärderas statistiskt för att kartlägga eller optimera en viss process eller lagringsområde, vilket ger värdefull information om förhållanden som har en inverkan på människors liv och produktkvalitet/effektivitet.

En fuktlogger har flera användningsområden, bland annat för fuktövervakning under transport, inneklimat eller lagerhållning. Mer specifika användningsområden och information finns till varje produkt. Swema har även mätinstrument för fuktmätning i luft och i material. För att se ytterligare faktorer som krävs loggning, klicka här.

Rotronic HL-1D

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-30...70 °C

±2 %RF / ±0,3 °C

Daggpunktsberäkning

Kalibreringscert
Fri programvara

Artikelnr. 859241
1 620 kr exkl. moms

Rotronic BL-1D

Fukt-, temperatur-, lufttrycks-, daggpunktslogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-30...70 °C
Barometer
300...1100 hPa

Daggpunktsberäkning

Kalibreringscertifikat
Fri programvara

Artikelnr. 859247
1 884 kr exkl. moms

Rotronic HL-20D

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
0...50 °C

±0,8 %RF / ±0,3 °C

Daggpunktsberäkning
Kalibreringscert
Fri programvara

Artikelnr. 859232
5 160 kr exkl. moms

LOG 32TH

Fukt- & temperaturlogger
Luftfuktighet
0...99 %RF
Temperatur
-40...+70 °C

±0,5 °C / ±3 %RF
Daggpunktsberäkning
Stort minne
PDF-graf

Artikelnr. 583501
710 kr exkl. moms

LogSo RH USB

Fuktlogger
Fukt
10...95%RF

5.300 mätvärden

Artikelnr. 583205
2 115 kr exkl. moms

Rotronic CP11

Koldioxid-, fukt-, temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Artikelnr. 859110
4 740 kr exkl. moms

Rotronic HP31

Fukt & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-10...60 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

±2 %RF / ±0,3 °C
Minne/loggning
Fast givare

Artikelnr. 859023
4 623 kr exkl. moms

Rotronic CL11

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859108
5 540 kr exkl. moms

Rotronic HP32

Fukt- & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...200 °C
Mätområde
beroende på givare

±0,8 %RF / ±0,1 °C
Fukt- & temperaturmätning i material, konstruktioner och i luft.

Minne/loggning
Utbytbar givare, välj givare.

Artikelnr. 859011
5 496 kr exkl. moms

Rotronic CO2-display

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

18 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859112
6 760 kr exkl. moms

Rotronic HP32-S-SET

Fukt & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-50...+100 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

±0,8 %RF / ±0,1 °C
Minne/loggning
Utbytbar givare

Artikelnr. 859017
7 980 kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms

Swema 3000

Instrument och logger med externa givare
Temperatur Pt 100
-200...850 °C
Temperatur Ni 100
-40 - 200 °C
se givare

Instrument
Externa givare:
Differenstryck
Luftflöde/hastighet
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 764200
kr exkl. moms

Mappning

Temperatur- och luftfuktighetsmappning

Mappning
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 859 Map
kr exkl. moms