Fuktmätare luft

Visa mer produktinfo

Visar alla 13 resultat

En hygrometer är en fuktmätare för luft som mäter relativ luftfuktighet, %RF, dvs fukt i luften. Rotronics fuktgivarteknik finns inbyggd i olika fasta givare, givare för instrument och dataloggrar. Tekniken används även i Swema 3000:s fuktgivare.

Användningsområden för luftfuktig... läs mer

En hygrometer är en fuktmätare för luft som mäter relativ luftfuktighet, %RF, dvs fukt i luften. Rotronics fuktgivarteknik finns inbyggd i olika fasta givare, givare för instrument och dataloggrar. Tekniken används även i Swema 3000:s fuktgivare.

Användningsområden för luftfuktighetsmätare kan vara t.ex. att beräkna väderprognoser, där man använder datan från en fuktmätare för luft tillsammans med temperatur och lufttryck. I inomhusmiljöer mäter man luftfuktigheten för att man vill kunna reglera den. Exv. vill man förhindra att fuktskador eller mögelangrepp uppstår, olika hälsoproblem relaterade till torr eller fuktig luft, eller att produkter torkar ut.

I en fuktmätare för luft finns en givare som reagerar på luftfuktigheten. Det kan vara ett material som ändrar sin elektriska ledningsförmåga när luftfuktigheten stiger eller sjunker. En mätkrets känner av resistansen eller kapacitansen i materialet. Tillsammans med den aktuella temperaturen i luften räknar instrumentet sedan ut hur luftfuktigheten ligger.

Eftersom det är vanligt att mätning av luftfuktighet förekommer tillsammans med andra mätningar, som exv. temperatur, är det vanligt att samma mätinstrument kan mäta flera saker. Nedan finns flera kombinerade fukt och temperaturmätare, men även koldioxidmätning, samt Swemas instrument som har en rad olika funktioner.

Rotronic CP11

Koldioxid-, fukt-, temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Artikelnr. 859110
4 020 kr exkl. moms

Rotronic HP31

Fukt & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-10...60 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

±2 %RF / ±0,3 °C
Minne/loggning
Fast givare

Artikelnr. 859023
4 623 kr exkl. moms

Rotronic CL11

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

30 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859108
4 695 kr exkl. moms

Rotronic HP32

Fukt- & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...200 °C
Mätområde
beroende på givare

±0,8 %RF / ±0,1 °C
Fukt- & temperaturmätning i material, konstruktioner och i luft.

Minne/loggning
Utbytbar givare, välj givare.

Artikelnr. 859011
4 965 kr exkl. moms

Rotronic CO2-display

Koldioxid-, fukt- & temperaturlogger
Koldioxid
0...5000 ppmCO2
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...60 °C

±30 ppmCO2 ±5%

18 000 mätvärden

Vägg & bord
230 V adapter

Artikelnr. 859112
5 735 kr exkl. moms

Rotronic HygroLab

Mätning i labbmiljö
Vattenaktivitet
0,000...1,000 Aw
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...+200 °C

4 givaringångar

Artikelnr. 859081
kr exkl. moms

Rotronic HP32-S-SET

Fukt & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-50...+100 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

±0,8 %RF / ±0,1 °C
Minne/loggning
Utbytbar givare

Artikelnr. 859017
6 525 kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms

Teori luftfuktighet

Vad är relativ luftfuktighet?

Artikelnr. Fuktteori
kr exkl. moms

Rotronic fuktgivarteknik

Rotronic HygroClip2 fuktgivarteknik
Relativ fukt
0…100 %RF
Temperatur
-100...200 °C
Mätområde
beroende på givare

Givarprogram för noggrann mätning av relativ fukt, temperatur och daggpunkt

Artikelnr. 859HC2
kr exkl. moms

MS-83 Mini

Fukt & temperaturmätare
Luftfuktighet
0...99 %RF
Temperatur
-20...60 °C

Enkel modell
Enkel sensorteknik

Artikelnr. 767220
990 kr exkl. moms

Swema 3000

Instrument och logger med externa givare
Temperatur Pt 100
-200...850 °C
Temperatur Ni 100
-40 - 200 °C
se givare

Instrument
Externa givare:
Differenstryck
Luftflöde/hastighet
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 764200
kr exkl. moms