MÄSSOR

Nordbygg i Stockholm 23-26 april 2024

ExpoVent i Uddevalla, Göteborg, Borås 14-16 maj 2024

ExpoVent i Karlskrona, Malmö, Helsingborg 27-29 augusti 2024

ExpoVent i Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå 8-11 oktober 2024

ExpoVent i Stockholm, Uppsala, Västerås 19-21 november 2024