Rökgasanalysator

Visa mer produktinfo

Visar alla 4 resultat

Swema säljer rökgasanalysator och rökgasmätare från Wöhler. De mäter syrgas, kolmonoxid, skorstensdraget (tryck) och mycket mer. Man ställer in typ av bränsle och instrumentet beräknar bland annat koldioxid och daggpunkt.

Förbränning bildar rökgaser, partiklar m.m. som sprider... läs mer

Swema säljer rökgasanalysator och rökgasmätare från Wöhler. De mäter syrgas, kolmonoxid, skorstensdraget (tryck) och mycket mer. Man ställer in typ av bränsle och instrumentet beräknar bland annat koldioxid och daggpunkt.

Förbränning bildar rökgaser, partiklar m.m. som sprider sig i miljön. Ägaren av en förbränningsanläggning ansvarar för att göra mätningar och analyser för att ta reda på vilka ämnen som släpps ut och åtgärda eventuella fel. Med stigande krav på att kontrollera utsläpp har behovet av att mäta utsläpp ökat.

En rökgasanalys är viktig att göra och det är också bra att göra återkommande mätningar för att säkerställa att förbränningen är optimal.

En rökgasanalysator från Wöhler är ett robust och lättanvänt instrument. Den visar alla mätvärden direkt på en färgdisplay. Här finns en enkel och användarvänlig meny. Instrumenten är också kompakta och lätta att bära.

A 450 L

Rökgasanalysator
Syrgas O2
0...21 volym%
Kolmonoxid CO
0…5 000 ppm
Rökgastemperatur
0…800 °C

Rökgasanalysator
0 – 5 000 ppm CO
Flexibel sond

Artikelnr. 4503
10 005 kr exkl. moms

A 450 L Set

Rökgasanalysator set
Syrgas O2
0...21 volym%
Kolmonoxid CO
0…5 000 ppm
Rökgastemperatur
0…800 °C

Rökgasanalysator
0 – 5 000 ppm CO
Flexibel mätsond
Kona för mätsond
Väska

Artikelnr. 541271
10 868 kr exkl. moms

A 450 Set

Rökgasanalysator set
Syrgas O2
0...21 volym%
Kolmonoxid CO
0…5 000 ppm
Rökgastemperatur
0…800 °C

Rökgasanalysator
0-10 000 ppm CO
Flexibel mätsond
Kona för mätsond
Väska

Artikelnr. 541270
13 053 kr exkl. moms

RP72 Sottalspump

Sottalspump
Sottal
0-9

Sottalspump
Robust pump
med 1 m
slang för bra
åtkomlighet.
Levereras som
komplett sats.

Artikelnr. 571133
2 427 kr exkl. moms