Lufthastighet mätare

Visa mer produktinfo

Visar alla 6 resultat

Mätare för lufthastighet, eller anemometer, mäter luft- eller vindhastigheten i meter per sekund (m/s). När ett instrument mäter med en varmtrådsgivare är givaren som ett uppvärmt element. Luftflödet leder bort värme från elementet, som då måste öka på strömmen för att hålla en konstant temperatur. Den ström som används är då proportionell mot lufthastigheten.

Ett annat sätt att mäta lufthastighet är med ett prandtlrör. Detta tar emot totaltrycket i en kanal, och leder vidare till en diff-tryckmätare som ger ett resultat, med vilket instrumentet räknar ut lufthastigheten.

Sedan finns lufthastighetsmätare som mäter med en vinghjulsgivare. Vinghjulet roterar av luftflödet, och instrumentet räknar varven. Instrumentet omvandlar sedan varvantalet till ett hastighetsvärde.

Swema har här flera mätare för lufthastighet De flesta har även andra funktioner, t.ex. mäter de luftflöde, temperatur, tryck och luftfuktighet.

 

 

SwemaAir 5

Anemometer
Lufthastighet
0,1... 12 m/s
12...30 m/s som option
Temperatur
-20...80°C

Anemometer
0,1…12(30) m/s
Luftflöde
Auto-densitet

Artikelnr. 768480
kr exkl. moms

SwemaMan 8

Tryckmätare
Differenstryck
-100... 1500 Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur
0...50°C (standardkurva typ K)

Mikromanometer
-100…+1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet
Inbyggd nollventil

Artikelnr. 768300
kr exkl. moms

Swema 3000md

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-300... 1500 Pa (art.nr.764202)
0...20 Pa (art.nr.764205)
Barometer
600...1200 hPa

Mikromanometer
-300… 1500 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764202
kr exkl. moms

Swema 3000mdH+

Mikromanometer och logger med externa givare
Differenstryck
-10.000…10.000Pa
Barometer
600...1200 hPa
Temperatur Pt 100
-200...850 °C

Mikromanometer
±10.000 Pa
Luftflöde/hastighet
Auto-densitet

Externa givare:
Luftfuktighet
Temperatur
Täthet kanal/hus

Artikelnr. 764203
kr exkl. moms

SwemaMan 7

Tryckmätare
Differenstryck
-1000…9999 Pa
Lufthastighet
ca 2...129 m/s (beräknas)

Mikromanometer
-1000…+9999Pa
Luftflöde/hastighet

Artikelnr. 768310
kr exkl. moms

MS-82 Mini

Lufthastighetsmätare

Lufthastighet
0,4… 25,00 m/s

Artikelnr. 767210
990 kr exkl. moms