Ljudmätare

Visa mer produktinfo

Visar alla 3 resultat

Ljudmätare mäter ljudnivån eller ljudtrycksnivå i decibel (dB). Ljudtrycket vid smärtgränsen är cirka 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket som anges i decibel (dB).... läs mer

Ljudmätare mäter ljudnivån eller ljudtrycksnivå i decibel (dB). Ljudtrycket vid smärtgränsen är cirka 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket som anges i decibel (dB). En ökning i bullernivå på 3 dB är en fördubbling av ljudtrycket men ger en knappt hörbar förändring, medan en skillnad på ca 10 dB upplever vi som en fördubbling av ljudet.

Frekvensen har också betydelse för hur vi uppfattar ljudstyrkan och därför används en vägning av olika frekvenser för att på ett bättre sätt mäta vad örat uppfattar. Vägningen kan göras på olika sätt. De mest vanliga vägningsfiltren är A-filter som efterliknar det mänskliga örat och C-filter som viktar lågfrekvent buller högre än dBA

Bullerskydd är ett prioriterat område för bostäder. Enligt Boverket skall hänsyn även tas till buller som domineras av låga frekvenser. Buller från installationer, t ex fläktbuller, kan vara mycket besvärande vid låga frekvenser trots att kraven, angivna i dB(A), är uppfyllda. För vissa utrymmen i bostäder har därför införts ett nytt krav på viss högsta ljudnivå mätt med C-filter. Detta mått undertrycker inte låga frekvenser så mycket som A-filter gör. Ljudmätning från ett ventilationssystem bör därför ske med en ljudmätare som både mäter i dB(A) och dB(C). Med våra instrument kan vi kontrollera att vi inte överskrider de högsta ljudtrycksnivå – 30dB i sovrum, vilorum samt rum avsett för undervisning i skolor.

De utmätta värdena kan med ljud- och bullermätare jämföras mot gällande riktvärden för att kunna rapportera eventuella överskridande och lämpliga åtgärder. Med våra ljudinstrument kan vi utföra loggningar under korta eller långa tidsperioder

SL 323

Ljudinstrument klass 2, logger
Ljudnivå
30...~130 dB
Frekvens
20...8000 Hz
Filter
A & C

Ljudmätare
Logger Klass 2
30…130 dB A/C
64000 mätvärden

Artikelnr. 767275
3 200 kr exkl. moms

HD 2110L

Ljudinstrument klass 1, logger
Ljudnivå
23...140dBA
110dB dynamiskt mätområde
Frekvens
Oktavband 16Hz... 16kHz (enligt IEC61260;1997)

Ljudmätare
Logger
Klass 1
23… 140 dB

Artikelnr. 588113
47 628 kr exkl. moms

MS-85 Mini

Ljudmätare
Ljudnivå
40... 130 dBA
Frekvens
31,5… 8k Hz

Ljudmätare
40… 130 dBA
±3,5 dB

Artikelnr. 767230
990 kr exkl. moms