Fukt luft

Visa mer produktinfo

Visar alla 14 resultat

Fuktgivare/-transmittrar från Rotronic AG, Schweiz, mäter relativ luftfuktighet och temperatur, samt kan beräkna dagg-/frostpunkt. I Rotronic HygroFlex transmitterserie (HF/PF) är givaren fast monterad (HF1/HF3/HF4/HF7) eller utbytbar (HF5, PF4, PF5). Välj utsignal för relativ luftfuktighet, temperatur, dagg-/frostpunkt eller andra beräknade s.k. psykrometriska värden. Rotronics fuktmätteknik kännetecknas av av hög noggrannhet och låg drift, och passar utmärkt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, sjukhus, HVAC, torkprocesser, meteorologi, arkiv, lager och museer mm.

Rotronic HygroFlex-serien

Fukttransmitter
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...+200 °C
Mätområde
beroende på givare

Fast givare
HF1…HF4 och HF7
Utbytbar givare
HF5

Artikelnr. 859 HygroFlex
kr exkl. moms

Rotronic HF1

Fukt- & temperatur Givare Transmitter
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-20...+50 °C

Fast givare
±<2,0…3,0 %RF
±0,3…1,0 °C

Artikelnr. 859 HF1-Serien
2 046 kr exkl. moms

Rotronic HF3

Fukt- & temperatur Givare Transmitter
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-40...+60 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

Fast givare
±1,0…2,0 %RF
±0,2…0,3 °C

Artikelnr. 859 HF3-serien
3 652 kr exkl. moms

Rotronic HF4

Fukt- & temperatur Givare Transmitter
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-50...+100 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

Fast givare
±1,0 %RF
±0,2 °C

Artikelnr. 859 HF4-serien
6 182 kr exkl. moms

Rotronic HF5

Fukt- & temperatur Givare Transmitter
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...+200 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

Utbytbar givare
±0,5 %RF
±0,1 °C

ABS eller metallkapsling

Artikelnr. 859 HF5-serien
7 777 kr exkl. moms

Rotronic PF4 / PF5

Differenstryck, fukt- & temperatur Givare Transmitter
Differenstryck
±10 / ±25 / ±50 / ±100 / ±250 / ±500 Pa
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...+200 °C

Fast givare Pa
±1,0% FS

Utbytbar givare %RF / °C

±0,8 %RF / 0,1 °C

Analogt/Digitalt
Modbus RTU/TCP

Artikelnr. 859 PF
7 700 kr exkl. moms

Rotronic HF7

Fukt- & temperatur Givare Transmitter
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...+150 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

Fast givare
±1,0 %RF
±0,2 °C

Metallkapsling

Artikelnr. 859 HF7-serien
10 923 kr exkl. moms

Rotronic HF5-EX

Fukt- & temperatur Givare Transmitter
Luftfuktighet
0...100%RF
Temperatur
-40...+60/+85 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

ATEX

Utbytbar givare
±0,8 %RF
±0,1 °C

Metallkapsling

Artikelnr. 859 HF5-EX-serien
21 384 kr exkl. moms

Rotronic RMS-LOG-L

Logger inom RMS Transmitter med Modbus
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...+200 °C
Differenstryck
-500...+500 Pa

Utbytbara givare
Modbus TCP

Artikelnr. 859120
4 741 kr exkl. moms

Rotronic MP102H MP402H

Fukt & temperatur Givare Transmitter, utomhus
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-50...+100 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

±0,5 %RF
±0,1 °C

Utbytbar givare
Utomhus
Meteorologi
Luftfuktighet
Temperatur

Artikelnr. 859 MP102 / 402-serien
10 835 kr exkl. moms

Rotronic XB32A OEM

Fukt- & temperatur Givare Transmitter, OEM
Luftfuktighet
0...100 %RF
Temperatur
-100...+100 °C
Dagg-/frostpunkt
kalkylering

För inbyggnad

±1,0 %RF
±0,2 °C

Utsignal V el mA

Artikelnr. 859 OEM transmitter
6 182 kr exkl. moms

Rotronic CRP5

Fukt, temperatur och differenstryck.
Differenstryck
±50/100/250/500 Pa
Luftfuktighet
0...100 %RF (tillval)
Temperatur
-100...200 °C (tillval)

Fast givare Pa

±1,0% full skala

Utbytbar givare %RF / °C
±0,8 %RF / ±0,1 °C

Analogt/Digitalt
Modbus RTU/TCP

Artikelnr. 859614
31 086 kr exkl. moms

Teori luftfuktighet

Vad är relativ luftfuktighet?

Artikelnr. Fuktteori
kr exkl. moms

Tryckdaggpunkt

Daggpunkt vid höga tryck

Transmitter
Givare
-70…+85 °C Tdp
±2,0 °C Tdp
-40…+85 °C
±0,2 °C

Fast givare
Daggpunkt
Temperatur

Artikelnr. 859 Tryckdaggpunkt
kr exkl. moms